08.04.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa

Dnia 8 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2018.
  2. Istotne kierunki współpracy międzynarodowej – inicjatywy wspierane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli – podsumowanie pracy w roku 2018 oraz plany na rok 2019.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian