09.04.2018 r. – Komisja Rewizyjna

W poniedziałek  9 kwietnia br. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku przy ul. Zielnej 2/4 rozpocznie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – wyjaśnienie sprawy wycinki drzew;
  2. Analiza sytuacji Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego;
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian