11.06.2018 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 11 czerwca br. o godz. 12.00 w Pałacu Lubostroń odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji;

  1. Informacja dyrektora Pałacu Lubostroń na temat działalności placówki oraz szkód poniesionych
    w wyniku sierpniowych nawałnic.
  2. Informacja o przebiegu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wynikającego z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian