11.12.2017 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali 215 na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu;

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Promocja województwa w obszarze mediów społecznościowych.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018.
  3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2017.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian