12.03.2018 r. – Komisja Edukacji i Nauki

W dniu 12 marca br.,  o godz. 9.30. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszacej im. Gen. Maczka w Bydgoszczy, ulica Akademicka 3, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

  1. Informacja nt. działalności Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
  2. Informacja o planowanych działaniach w 2018 roku przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian