12.03.2018 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 12 marca br., o godz. 13.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. likwidacji ubojni  w Papowie Biskupim.
  2. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014 -2017.
  3. Przyjęcie stanowiska w/s środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian