13.05.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki

Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się 13 maja br. o godzinie 12.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Informacja nt. funkcjonowania astrobaz w województwie.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian