13.05.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 13 maja 2019 roku,
o godz. 14.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Omówienie zadań realizowanych przez spółki wodne.
  2. Analiza działalności grup producentów rolnych w województwie.
  3. Wyniki badań dot. możliwości zastosowania pożytecznych mikroorganizmów w przetwórstwie mięsa.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian