14.02.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Dnia 14.02. 2019 r.,o godz. 9.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, patio B. odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Plany i działania na rzecz czystego powietrza w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii na 2019 rok.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian