14.02.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 14 lutego  br. o godz. 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Informacja na temat realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim programów polityki zdrowotnej – dane z ostatnich 5 lat.
  2. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian