14.06.2018 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 14 czerwca br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołów.

  1. Kształcenie w zawodach medycznych przez szkoły wyższe w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek ochrony zdrowia za rok 2017 oraz raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których województwo kujawsko-pomorskie jest organem założycielskim.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian