14.12.2017 r. – Komisja Rewizyjna

W czwartek 14 grudnia br. o godz. 11.00 w sali 215 na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu rozpocznie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:

  • Stwierdzenie quorum,
  • Przyjęcie porządku obrad,
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  1. Analiza skarg wnoszonych do Urzędu oraz wyników kontroli wewnętrznych realizowanych przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego w 2016 r.;
  2. Analiza wyników kontroli zewnętrznych (NIK, UKS, RIO, CBA) przeprowadzonych
    w 2016 r.;
  3. Podsumowanie pracy komisji, sporządzenie sprawozdania z działalności za 2017 r.
  4. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 r.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian