15.03.2018 r. – Komisja Rewizyjna

W czwartek  15 marca br. o godz. 10.30 w sali 233 na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu rozpocznie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:

  • Stwierdzenie quorum,
  • Przyjęcie porządku obrad,
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  1. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. – analiza: wyników kontroli NIK, kwestii dokapitalizowania spółki oraz kredytów przeznaczonych na realizację projektów w ramach Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich;
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian