16.04.2018 r. – Komisja Edukacji i Nauki

W dniu 16 kwietnia br.,  o godz. 8.00. w sali 308 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok w działach:

– 801 – oświata i wychowanie,

– 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 – druk nr 51/18.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian