16.04.2018 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 16 kwietnia br. o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji;

  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za 2017 rok
    w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
  2. Informacja dyrektora naczelnego i artystycznego na temat wizji funkcjonowania Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.
  3. Stan przygotowań do najważniejszych imprez kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne

Informacje

Rejestr zmian