16.04.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

16 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00. w Urzędzie Marszałkowskim w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,  sala patio B, odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 i 2018 r.
  2. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu Równe Szanse – Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r. za rok 2017.
  3. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. w działach dotyczących działalności komisji.
  5. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian