16.04.2018 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 16 kwietnia br.,  o godz. 13.00 w sali 308 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2017 rok w działach:

– 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

– 050 – Rybołówstwo i Rybactwo

  1. Służba geodezyjna i kartograficzna w województwie kujawsko-pomorskim – zadania Marszałka Województwa wykonywane przy pomocy geodety województwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian