16.04.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki

Obrady Komisji odbędą się 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok w działach: 630 – Turystyka; 926 – Kultura Fizyczna.

3. Szlak św. Jakuba – prezentacja działań.

4. Szkolnictwo wyższe z zakresu kultury fizycznej i sportu.

5. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian