16.10.2017 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

16 października 2017 roku o godz. 9.00. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2018 r.  – druk nr 131/17.
  1. Współdziałanie instytucji rynku pracy i instytucji edukacyjnych w zakresie problematyki rynku pracy.
  1. Sprawy różne i wolne głosy.

 

Informacje

Rejestr zmian