17.06.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii odbędzie się dnia 17.06.2019r., ok. godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali nr 215, zaraz po zakończeniu debaty dot. uchwały „antysmogowej”.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian