24.09.2018 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 24 września br. o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń – druk nr 108/18.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian