17.09.2018 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 17 września br.,  o godz. 13.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

  1. Rezultaty funkcjonowania sieci regionalnej Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze dla podmiotów i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian