18.06.2019 r.- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio B (parter).

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców województwa (2017-2018 r.)
  2. Zdrowie psychiczne i opieka psychiatryczna w województwie kujawsko-pomorskim.
  3. Sprawozdanie z realizacji programów polityki zdrowotnej w 2018 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian