18.06.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 18 czerwca br. o godz. 14.00 odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji, posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Sprawozdanie z działalności KPIM Sp. Z o.o. za rok 2019 oraz plany inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia na rok 2020.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian