18.06.2018 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa

W poniedziałek 18 czerwca 2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Biura Regionalnego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, Biskupin 3, 88-410 Gąsawa odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu;

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Działania promocyjne podejmowane przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
  2. Proces umiędzynaradawiania województwa poprzez współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian