19.03.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Dnia 19 marca 2018 r. o godz. 8.30 w patio A na parterze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe – druk nr 12/18.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – druk nr 33/18.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły – druk 34/18.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie – druk nr 35/18.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – druk nr 36/18.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – druk nr 37/18.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich – druk nr 38/18.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – druk nr 39/18.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informacje

Rejestr zmian