19.04.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w patio B na parterze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Toruniu za 2017 rok.
  2. Stan gospodarki odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim.
  3. Ocena wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2017.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informacje

Rejestr zmian