19.04.2018 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 19 kwietnia br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołów.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2017 w dziale 851-Ochrona zdrowia.
  2. Sprawozdanie z działalności KPIM za rok 2017 oraz plan inwestycji w ochronie zdrowia realizowany w roku 2018.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian