19.06.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Dnia 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w salce dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego – stan realizacji zadań statutowych.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem – druk nr 72/18.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian