19.06.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

19 czerwca 2018 roku o godz. 8.30 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu  odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2017.
  2. Informacja o działalności WUP w zakresie poradnictwa zawodowego.
  3. Sprawy różne i wolne głosy.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian