19.06.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 19 czerwca br. o godzinie 12.00 odbędzie się w formie wideokonferencji posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian