20.02.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii odbędzie się dnia 20 lutego 2020r., godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali nr 233.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2017 i 2018, w tym opracowanie dotyczące stanu edukacji ekologicznej.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Sejmiku:
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian