20.05.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się dnia 20.05. 2019 r.,o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali nr 208.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Przedstawienie sytuacji finansowej wybranych spółek wraz z omówieniem nowego modelu zarządzania i sprawowania nadzoru nad spółkami, których udziałowcem jest województwo kujawsko-pomorskie.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Sejmiku.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian