20.05.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 20 maja  br. o godzinie 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio (pierwsze piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Rola i działania samorządu województwa w zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa niematerialnego regionu.
  2. Realizacja przez biblioteki wojewódzkie zadań gmin wynikających z ustawy o bibliotekach (prowadzenie miejskich filii bibliotecznych).
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian