20.06.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 20 czerwca o godzinie 11:00 w Inowrocławiu.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Bieżąca działalność Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnych Organizacji Turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  1. Zakończenie posiedzenia.

 

Informacje

Rejestr zmian