21.05.2018 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisja Edukacji i Nauki

Dnia 21 maja br. o godz. 10.30 w zabytkowej chacie podcieniowej, Chrystkowo 21, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji;

  1. Informacja dyrektora Festiwalu Smaku w Grucznie.
  2. Informacja przygotowana przez dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Kultury o ofercie programowej dla dzieci i młodzieży.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – druk Nr 61/18.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy druk Nr 62/18.
  5. Sprawy różne.

 

Informacje

Rejestr zmian