21.05.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki. Obrady Komisji odbędą się 21 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Szlak Piastowski – prezentacja działań.
  2. Sport wyczynowy – koszty – promocja województwa.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian