21.09.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

W poniedziałek 21 września br. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi rozpocznie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  1. Zapoznanie się z działalnością ZAZ i WTZ na przykładzie tucholskich jednostek;
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian