22.09.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki

W dniu 22 września br.,  o godz. 9.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a w Bydgoszczy ul. Z. Krasińskiego 10, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Informacja nt. działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży
    Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a w Bydgoszczy.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej  i Niesłyszącej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 106/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 107/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 108/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 109/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 110/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 111/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 112/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 113/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 114/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Specjalnej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 115/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 25 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 116/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 117/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 118/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 119/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 120/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 121/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 122/17.

  1. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian