22.10.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki

W dniu 22 października br. o godz. 10.30, w trybie zdalnym, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian