22.10.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii odbędzie się dnia 22 października 2020r., o godz. 14.00. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian