23.03.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odwołana

Dnia 23 marca br. o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio B (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Analiza działalności i plany repertuarowe wojewódzkich instytucji artystycznych.
  2. Informacja na temat wysokości wynagrodzeń w instytucjach kultury prowadzonych przez samorząd województwa.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne

Informacje

Rejestr zmian