23.10.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 23 października 2020 r. o godz. 12.00. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu.
  1. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian