24.05.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Dnia 24 maja 2018 r. o godz. 10.30 w s. 233 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Informacja Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Stan powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe – druk nr 63/18.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian