24.05.2018 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się dnia 24 maja o godz. 12:00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Sprawozdanie z realizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian