25.08.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 25 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja nt. jakości handlowej i logotypów jakościowych artykułów rolno-spożywczych oraz bezpieczeństwa żywności w województwie kujawsko-pomorskim
  2. Informacja Wojewódzkiej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu – wapnowanie gleb.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian