26.03.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – odwołana

Dnia 26 marca br. o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w sali patio B,  odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Przedstawienie raportu z wykonania ,,Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020”.
  2. Przedstawienie raportu z wykonania w 2019 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017 – 2020”.
  3. Informacja dyrektorów podległych podmiotów leczniczych będących w sieci o realizacji kwoty ryczałtu za 2019 r. i przedstawienie stanu aktualnego.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian