26.03.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki – odwołana

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w dniu 26 marca 2020 r o godzinie 12:00 w patio A, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. System Sportu Młodzieżowego 2019 – podsumowanie.
  2. Prace nad nową Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030  roku (z zakresu sportu i turystyki).
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian