26.07.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Dnia 26 lipca 2018 r. o godz. 10.30 w patio B w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Informacja Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian