26.11.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

W dniu 26 listopada br.,  o godz. 9.00. w sali patio A (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej  i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na rok 2019 w działach:

– 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

– 852 – pomoc społeczna,

– 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

  1. Sprawy różne.

 

Informacje

Rejestr zmian